Fakta om blåskjel 

- Blåskjela er ein muslingart i blåskjelfamilien.

- Blåskjel kan bli opp til 8 - 9 cm.

- Eit ho-blåskjel kan leggje opp til 5 - 12 millioner egg.

- Nokre blåskjel kan vera giftige. 

- Blåskjel er i bruk til mat og agn.

- Blåskjel kan ha perler inni seg.

- Blåskjela opnar seg og då kan dei fanga sandkorn som blir omdanna til perlemor.

- Blåskjel har også hjarte, lunger og nyre.